Verkkotietokoneet tulevat

Ensimmäisinä ehtineet valmistajat ovat jo esitelleet omat verkkotietokoneensa eli Network Computerit (NC). NC on ohjelmistofirma Oraclen hahmottelema verkkoyhteydestä riippuvainen tietokone, jonka käyttöjärjestelmä ladataan koneen omasta muistista käynnistyksen yhteydessä. Yksinkertaisen käyttöjärjestelmän tärkeimmät osat ovat WWW-selain, jolla verkon palveluita käytetään, sekä Java-virtuaalikone, jossa sovellukset pääsääntöisesti ajetaan.

NC:n määritys sisältää vain tietyt pakolliset laitteiston toiminnot. Valmistajat voivat itse päättää miten he nämä toiminnot toteuttavat ja mitä muita ominaisuuksia he sisällyttävät koneisiinsa. Vähimmäisvaatimuksiin kuuluu VGA-tasoinen näyttö, osoitinlaite, tekstinsyöttölaite ja ääniulostulo. Massamuistia ei tarvita, ellei sitä haluta käyttää näennäismuistina. Muita PC:istä tuttuja laitekomponentteja voidaan koneeseen sisällyttää käyttötarkoituksesta riippuen. Myös oheislaiteliitännät voidaan valita käyttötarkoitukseen sopiviksi. NC:n määritykseen kuuluu myös SmartCard-korttien käyttömahdollisuus. Niillä aiotaan hoitaa verkon palveluiden kuten elektronisen kaupankäynnin laskutus.

Sovellusohjelmat ja käyttöjärjestelmän päivitykset luetaan verkosta. Java-ohjelmointikieltä käyttämällä ohjelmista saadaan laitteistosta riippumattomia. Vain käyttöjärjestelmä ja oheislaiteajurit ovat laitteistokohtaisia. Tämä säästää ohjelmistovalmistajien kuluja, kun ohjelmista ei tarvitse tehdä kuin yksi versio. Verkosta ladatut Java-ohjelmat tulkitaan tai esikäännetään NC:ssä suoritusta varten.

Miksi yritysten ja yksityiskäyttäjien sitten pitäisi hankkia miljoonien PC-koneiden tilalle uudet NC:t? Yksi syy, johon markkinoinnissa tullaan kiinnittämään runsaasti huomiota, on hinta. Oracle on määritellyt laitteen hinnaksi vajaat kolme tuhatta markkaa. Käytännössä NC:t tulevat maksamaan vajaasta kahdesta tuhannesta lähelle kymmenen tuhatta markkaa. Ostohintaa houkuttelevampaa varsinkin yrityksille on ylläpitokustannusten katoaminen lähes kokonaan.

Tärkein syy on kuitenkin PC:iden ja niiden käyttöjärjestelmien jatkuva monimutkaistuminen. Yrityksissä ja oppilaitoksissa on mahdotonta käyttää vain yhdenlaisia PC:itä kehityksen nopeuden vuoksi. Viime vuonna ostettuja malleja on mahdotonta saada lisää ainakaan enää ensi vuonna, ja kuka haluaisikaan kaksi vuotta vanhaa mallia, kun uudet ohjelmat vaativat toimiakseen uusimmat ja tehokkaimmat laitteet. Tähän on jouduttu Intelin ja Microsoftin vauhdittamalla toiminnalla, jossa markkinoille tulee koko ajan tehokkaampia ohjelmia ja niitä varten tehokkaampia laitteita.

Tämän kierteen toivotaan katkeavan NC:illä. Ainut mahdollisesti päivityksiä tarvitseva osa olisi käyttöjärjestelmä, senkin päivitys onnistuisi helposti verkosta flash-ROM-muistiin. Ohjelmat päivitettäisiin vain palvelinkoneille, käyttäjä saisi aina koneelleen uusimman version käynnistäessään ohjelman.

NC ei kuitenkaan sovi kaikkiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi lehden taittoon tarvitaan vielä PC tai Macintosh. Yrityksissä suurin osa rutiinitehtävistä voidaan kuitenkin hoitaa NC:illä. Kodeissa NC voisi olla lähempänä kuluttajia. TV:hen kytketty langattomilla ohjaimilla varustettu NC voisi nykyisiä PC:itä halvempana ja helpommin käytettävänä päästä kymmeniin miljooniin olohuoneisiin. Kotikäyttäjien ei myöskään tarvitse NC:tä käyttäessään ostaa satunnaisia tarpeita varten useita tuhansien markkojen sovelluksia, vaan ohjelmista voidaan veloittaa käyttömäärien perusteella.

Lyhennelmä artikkelista Verkkotietokone, kupla vai uusi valta-virta?, Tietokone 1996 nro 11


Takaisin pääsivulle


http://www.iki.fi/Tuukka.Hastrup/nc.html
© 1997 Tuukka Hastrup(Tuukka.Hastrup@iki.fi)